Op zoek naar een dak?

In Brussel bestaan er verschillende ongebruikte balkons en platte daken aan de ene kant en stadbewoners die nieuwe projecten en mogelijkheden van stadslandbouw in het leven zouden willen roepen aan de andere kant… Waarom deze twee niet verbinden? Hieronder enkele voorbeelden van plekken die op u liggen te wachten om er wat zaden te zaaien.. Als uw project overeenkomt met onze manier van denken en werken dan kunnen we deze in het project ‘dak-moestuin’ integreren waardoor we een uitgebreid netwerk van dak-moestuiniers op poten kunnen zetten.

PARKING 58

Het laatste verdiep van deze parking op de Anspachlaan die 9 verdiepen telt, beslaat een oppervlakte van 3500 m2 en heeft alle eigenschappen om er een echte stadsboerderij van te maken. De sterkte van het dak staat buiten kijf, zo ook de veiligheid en de toegankelijkheid. Het belangrijkste element ontbreekt echter, namelijk een overeenkomst met Interparking, het bedrijf dat het gebouw bezit. We hebben met hen samengezeten maar tot nu toe hebben we nog niets van hen vernomen..

ULB campus Solbosch

Er doen geruchten de ronde dat op de daken van campus Solbosch een moestuin zou geïnstalleerd worden maar meer dan dit weten we niet.. aan jullie om eens te gaan kijken…