Vzw Le début des haricots

De vereniging ‘Le début des haricots’ houdt zich sinds 2005 bezig met milieubescherming, het oproepen en sensibiliseren van burgers, sociale economie met betrekking tot vervuiling en andere gevolgen van het industriële systeem. Voeding is één van haar prioritaire thema’s.

De vereniging nam deel aan het ontstaan van de ‘collectieve tuinen’ in Brussel en beheert momenteel het netwerk en helpt bij het opzetten van een tuin. Het idee achter de collectieve tuinen is het zich opnieuw toe-eigenen van beschikbare terreinen (braakliggende terreinen, parken etcetera) en zo te vechten tegen de druk van de immobiliënsector, sociale banden te smeden in de wijk en de burger weer in contact te brengen met gezonde voeding via zelfproductie. Vandaag telt Brussel meer dan 60 collectieve tuinen.

De vereniging was de stuwende kracht achter de oprichting van het  SAGAL– netwerk (Solidaire AankoopGroep voor Artisanale Landbouw), waar producenten van het platteland rond Brussel zich organiseren met de consumenten in de stad om een korte keten te creëren van gezonde seizoensproducten. Het contract wordt ondertekend in het begin van het seizoen, wat ervoor zorgt dat de producenten hun volledige productie reeds op voorhand verlopen en dus een financiële zekerheid hebben. Momenteel zijn er meer dan 40 actieve SAGALs!

We kozen er eveneens voor om ons te richten tot een jonger publiek afkomstig uit minderbedeelde milieus en dit via milieueducatie via het project ‘Jardins des couleurs‘. Dit project speelt zich af in de scholen en huiswerkbegeleidingsklassen in Brussel. We leren de kinderen en volwassenen eenvoudige tuintechnieken (om zelfproductie aan te moedigen) en gaat ook in debat over de link tussen onze dagelijkse acties en onze ecologische voetafdruk. Wat betreft stedelijke landbouw, werd het project ‘Stadsboerderij‘ opgezet, in de rand van Brussel, in Neder-Over-Hembeek. Er worden vier laaggeschoolde en werkloze jongeren opgeleid in de biologische groenteteelt. Deze boerderij levert 40 biomanden aan een lokale SAGAL, die elke week op de rug van twee ezelinnen van de boerderij worden getransporteerd!

Een ander, splinternieuw project is de ‘Ferme du chant des cailles‘ in Watermaal-Bosvoorde, waar zich een groenteteler en een kweker van melkschapen zullen installeren op een oppervlakte van 2.9ha in totale financiële autonomie.

Naast al deze stedelijke acties, dragen we ook bij tot de oprichting van de vereniging ‘Terre en vue‘ die zich bezig houdt met het behoud van landbouwgrond in België voor de stichting van agro-ecologische boerderijen.

Voor meer informatie, bezoek onze website:http://www.haricots.org